Зведені результати розрахунку миттєвих швидкостей руху

Час проведення дослідження: день – Четвер година: 17:00 Потік № 2
Розряд швидкості, км/год Середина інтервалу Кількість потраплянь швидкостей у розряди Частота mi, од Частість, , % Накопичення частоти F(V), %
22-26
26-30
30-34
34-38
38-42
42-46
46-50

За результатами проведених розрахунків, будуються гістограми та кумулянти інтервального розподілу миттєвих швидкостей руху для вимірювань, проведених у четвер (рис. 1.6). Така графічна інтерпретація результатів вимірювання миттєвої швидкості дає можливість встановити її значення ; ; -го забезпечення, що відповідає нижній межі швидкостей.

Швидкість руху – найважливіший параметр транспортного потоку. Вона визначає продуктивність дорожнього руху і є однією із двох його основних цільових функцій (першою є безпека руху).

Іншим прикладом є статистичне опрацювання даних вимірювання миттєвих швидкостей транспортних засобів із застосуванням секундоміра. Покази секундоміра згруповані у класи з межею інтервалу 0,2 с. Результати таких вимірювань записані у таблицях 1.8 – 1.9.

А Б

В Г

Рис. 1.6. Гістограми (А,В) та кумулянти (Б, Г) інтервального розподілу миттєвих швидкостей руху для четверга: А, Б – потік 1; В,Г – потік 2

Таблиця 1.8


7826212197514689.html
7826232108950624.html
    PR.RU™